Nedstat Counter


Informationskampanjen mot Scientologikyrkan


Vad är syftet med informationskampanjen?
Scientologin kan inte överleva om all fakta kring den är känd. De som i förväg har kunskap om Scientologikyrkan kommer mycket säkert aldrig att riskera att falla offer för den. 
   Syftet med kampanjen är att informera om Scientologikyrkans bluffmetoder och irrläror för att göra så många som möjligt immuna mot dem. 

Kort om Scientologin
Scientologikyrkan och scientologin grundades 1954 av den f.d. science fiction-författaren L Ron Hubbard. Målet med scientologin är att bli en s.k. Opererande Thetan. Det kan man endast bli genom Scientologikyrkans mycket kostsamma kurser. En person som är Opererande Thetan får enligt scientologerna högre intelligens och fantastiska psykiska krafter.

Ofta introduceras personer till scientologin genom att de lockas till att göra ett särskilt personlighetstest. Det består av ett frågeformulär med 200 st frågor om dig själv. Svaren analyseras och det påpekas alltid att man har vissa brister. Testet och analysen är nämligen så konstruerat att man alltid får ett lågt resultat. Oavsett resultat uppmuntras man av skickliga scientologförsäljare att gå några dianetiklektioner. Det till en tillsyntes rimlig kostnad för att bli "en bättre människa". Några frågor från personlighetstestet:

37. Do you consider there are other people who are definitely unfriendly toward you and work against you?
38. Would you admit you were wrong just to "keep the peace"?
39. Do you have only a few people of whom you are really fond?
40. Are you rarely happy, unless you have a special reason?
41. Do you "circulate around" at a social gathering?

De första kurserna är i vanliga fall kommunikationskurser där man påstås lära sig att kommunicera bättre. De kallas för Communication Course Training Routines. Den första av dem går till så att två personer får sitta och titta varandra i ögonen. Ibland i flera timmar. I nästa kurs får personen sitta orörlig medan "tränaren" distraherar honom eller henne samtidigt som de ska läsa upp slumpvisa textfraser.
   Auditeringen och kommunikationsövningarna fungerar som en slags hypnos. Auditeringen, som är scientologernas egen variant av psykoterapi, fungerar som en form av regressionsterapi och kan upplevas mycket positivt. Under detta upprymda tillstånd blir man förstås erbjuden ytterligare kurser. Eftersom man gärna vill uppleva det igen är det lätt att övertalas.
   Risken är stor att man dras in allt djupare och tillslut riskerar man att övertygas till att skriva kontrakt för en längre period med kyrkan.
   Tyvärr får man snart höra att dianetiken endast fungerar på ett fåtal personer. Istället måste man gå en betydligt kostsammare väg med auditering.

Efter kommunikationskurserna kommer vanligtvis "Purification Rundown"-kurserna. Syftet är att man ska bli av med alla gifter man har i kroppen. Det sker med extremt höga doser vitaminer i kombination med flera timmars löpning och bastubadande.
 

Training Routines
Illustration av TR4 från Hubbard Qualified
Scientologist Course, av L. Ron Hubbard
Långt senare - efter auditeringen, en mängd kurser och hårt arbete, påstås man komma till ett läge där man blir "clear". När "clear"-nivån är nådd får man då höra att det är ett riskabelt tillstånd och man tvingas därför förflytta sig till den mer avancerade OT III nivån. Vägen dit är lång, dyr och kränkande. 
   Men det är inte slut ännu. Vid OT III nivån får man reda på en stor hemlighet: att varje människa är fyllda med själar av döda rymdvarelser, och för att bli av med dessa måste man gå igenom en process som kostar flera tusen kronor per timme. 

Vad är Scientologikyrkan egentligen?
Scientologikyrkan är en destruktiv sekt. Deras syfte är enbart att tjäna pengar på medlemmarna som betalar och arbetar för de dyra kurserna. 
   De som ägnar sig åt att bevaka religiösa kulter och sekter har länge pekat ut Scientologikyrkan som en av de allra farligaste. Det kan många avhoppare från rörelsen intyga.
   Många av övningarna liknar hjärntvätt och är väldigt kränkande och destruktiva mot individen. Efter flera år i sekten blir medlemmarna ofta socialt nedbrutna och skuldsatta med hundratusentals kronor eller mer. 

I takt med att Scientologikyrkan blir allt mer ökänd gömmer de sig allt mer bakom olika fasader. I Sverige är: Narconon, Studema-skolan, U-man, Silouet Profilanalys och Riksorganisationen för ett drogfritt Sverige exempel på det.

Scientologikyrkans metoder
Hur kan Scientologikyrkan inspirera personer som från början kanske är skeptiska till rörelsen, till att tvinga dem att viga sitt liv åt den? 

Eftersom Scientologikyrkan säger sig inneha vägen till befrielse erbjuder de medlemmarna ett klart definierat mål att sträva efter. Organisationen skapar också en hysteri kring kurserna och formar ideal där man uppmuntras till att involvera sig i allt djupare.
Sekten kan emellanåt få medlemmarna att känna sig begåvade och utvalda. De positiva känslorna stärker banden inom sekten.
   Gruppgemenskapen har också en stor inverkan på medlemmarna. Den bidrar också till ökad tro och anpassning till sektens värderingar och mål. Samtidigt som den ökar isoleringen mot omvärlden.
   Organisationen skapar medvetet en stark "vi mot dom"- känsla där människorna utanför gruppen föraktas, och där medlemmarna själva kan uppleva att man är på rätt väg.

En mängd psykologiska metoder används till detta för att ta kontrollen över medlemmarnas liv och binda upp dem med fler kurser. Det kallas för "mindcontrol". En process där medlemmarna bryts ned psykiskt och indoktrineras med nya regler och uppgifter. 

Fysiskt utsätts de av bl.a. tungt arbete i kombination med brist på näring och sömn. Som scientolog måste man studera under nästan dygnets alla timmar.
Kontrollen på medlemmarna är väldigt hård. Ett system med självrannsakning gör att man tvingar sig själv till att avslöja om man själv eller andra medlemmar har haft "onda tankar". Isoleringen och gruppgemenskapen hindrar dem från kritik. Hot om straff ger sekten kontroll över medlemmarna. 
   Allt detta eliminerar kritiskt tänkande! 

Medlemmarna får inte reda på allt på en gång, utan informationen är hemlig tills dess att man når rätt nivå. Långt innan de hemliga kurserna avslöjas måste man arbeta mycket hårt för sekten. 
   Svagheter hos medlemmarna uppmärksammas och används ständigt emot dem. Samtidigt som de får se "bevis" på att Scientologikyrkans metoder avhjälper dem från deras "brister". Målen sätts upp av ledarna som lovar de mest fantastiska resultat...

...men Scientologikyrkan är något helt
annat än den gärna utger sig för att vara!

E-meter
E-metern används av auditörerna under auditeringen där den bl.a. påstås kunna mäta medlemmens psykiska tillstånd.
Den fungerar som en gammaldags lögndetektor genom att den mäter den elektriska kontakten mellan burkarna som man håller i händerna.


Det Scientologikyrkan vill hemlighålla

Scientologikyrkan gör allt för att stoppa dem som avslöjar deras hemligheter. Sedan några år tillbaka sprider scientologimotståndare deras hemliga "bibel" på Internet. Scientologerna försöker stoppa dessa sidor och hotar ofta med stämning. Men kampen mot motståndarna på Internet är för Scientologerna på längre sikt omöjlig att vinna.

Sedan deras dokument blivit offentlig handling i Sverige kan idag även vem som helst begära en kopia hos riksdagen, regeringen och justitiekanslern för egen läsning.REFERAT från OT III
Från svenska Xemu Leaflet:

VEM ÄR XEMU?

Jag ska berätta en historia för dig. Sitter du bekvämt? Bra, då börjar vi.

För mycket länge sedan (75 miljoner år sedan för att vara exakt) fanns det en främmande galaktisk härskare vid namn Xemu. Xemu var härskare över alla planeter i denna del av galaxen, inklusive över vår planet Jorden, som förövrigt på den tiden hette Teegeeack.

Xemu the alien rulerDock hade Xemu ett problem. Alla de 76 planeter han kontrollerade var överbefolkade. Varje planet hade i genomsnitt 178 miljarder människor. Xemu behövde lösa detta problem, så han tänkte ut en djävulsk plan.

Xemu skaffade sig total kontroll, och med hjälp av förrädare lyckades han besegra folket och dom lojala officerarna. Med hjälp av psykiatriker kallade han in miljarder människor för en skattekontroll, men istället för denna kontroll (vilket ju bara var en ursäkt) blev de injicerade med en blandning av alkohol och glykol som hade till syfte att paralysera dom. Därefter blev alla dessa människor inlastade i rymdskepp, som såg exakt ut som DC8:or (förutom att de hade raketmotorer istället för propellrar).

Dessa DC8 rymdskepp flög sedan till planeten Jorden, där tusentals miljarder av de paralyserade människorna staplades runt basen av vulkaner. När man sedan var klar med staplandet av dessa människor, sänktes vätebomber ner i vulkanerna. Xemu detonerade därpå alla vätebomber samtidigt, och alla människor blev dödade.

Historien slutar dock inte med detta. Eftersom var och en har en själ (låt oss kalla själen "thetan" i denna historia) så måste man lura själen att inte komma tillbaka igen. Så medan dessa hundra miljardtals själar blåstes kring av de enorma nukleära vindarna, hade Xemu lagt ut speciella elektroniska fällor, som fångade alla själar I elektroniska strålar, eller nät. (de elektroniska strålarna/näten var kladdiga som ett flugpapper.)

Efter att Xemu fångat alla dessa själar, lät han packa dem i boxar och transporterade dem till ett antal jättelika biografsalonger. Väl där, tvingades alla dessa själar att i ett antal dagar vara åskådare till speciellt framtagna 3-dimensionella filmer, som visade hur livet skulle se ut, och många därutöver mycket förvirrande scener. I dessa filmer blev själarna utsatta för falska bilder, det sades att de var Gud, Djävulen och Jesus. I denna historia kallas denna process för "Inplantering".

När filmerna var slut, och alla själar hade lämnat biograferna, började dessa själar att dras samman i klasar. Anledningen till detta beteende var att de alla sett på samma filmer,och därigenom trodde att de var en och samma person. Dessa klasar bestod var och en av ett antal tusen själar. Eftersom det endast fanns ett fåtal levande kroppar kvar, stannade de kvar i dessa klasar, som i sin tur besatte de kvarvarande levande kropparna.

Hur gick det då för Xemu? Jo, ett antal lojala officerare lyckades slutligen störta honom. Dom låste in honom i ett berg på en av planeterna. Han hålls inlåst av ett kraftfält som får sin kraft av ett evighets batteri, och Xemu är än idag inlåst och vid liv.

Det var slutet på historien. Än idag, är alla människor besatta av dessa klasar av själar, och de kallas "kropps thetaner". Vill vi bli fria själar, måste vi ta bort alla dessa "kropps thetaner", och betala massvis med pengar för att lyckas med det. Den enda anledningen varför människor tror på Gud och Jesus, är därför att detta fanns i de filmer som deras kropps thetaner såg för 75 miljoner år sedan.

Nå, vad tyckte du om denna historia?

Va? Tyckte du att det var en Vansinnig historia?

Ja, det gör vi också. Tyvärr, så är denna vansinniga historia en grundläggande sanning inom den "religion" som kallas Scientology* Om människor visste om denna berättelse, är det mycket troligt att dom aldrig skulle involvera sig i Scientology. Denna historia berättas för dig när du har uppnått en av deras hemliga nivåer, som kallas OT III. Därefter, antas du telepatiskt kunna kommunicera med dessa kropps thetaner, och på det sättet förmå dom att försvinna. Du måste betala mycket pengar för att nå denna nivå, och för att kunna utföra denna exorcism (eller arbeta mycket hårt inom organisationen med en extremt låg lön under många år.)
OT3 in Hubbard's handwriting De flesta scientologer som arbetar i deras Dianetik* centers, och så kallade "kyrkor" känner inte till denna historia, eftersom dom inte tillåts att höra den innan dom uppnått de hemliga "övre" nivåerna inom Scientology. Det kan ta många år innan dom når denna nivå, om dom överhuvudtaget någonsin gör det. De som trots allt känner till denna historia, tvingas att hålla det hemligt och får aldrig berätta den för de som ansluter sig till Scientology. 
Del av första sidan av det hemliga OT III dokumentet. Handskrivet av L.Ron Hubbard. 

*Dianetik och Scientology är trademarks för Religious Technology Centre (RTC). Detta dokument har överhuvudtaget ingen anknytning till Scientologi kyrkan, eller någon annan del av Scientologi rörelsen.


Prislista över Scientologikyrkans kurser
- Fritt översatt från: $cientology costs a MINT - Wulfen's ANTI-$cientology Website

Scientologin, en galen sekt
- Fritt översatt från: Flyers - XEMU's Home Page

Scientologbibeln är som en dålig science fiction, artikel från SvD (30/6-98)


 Kritiska Länkar

På Svenska:
Scientologi till vardags - Mitt liv som scientolog
Scientologi: en väg ut - En f.d. scientolog berättar
Om scientologerna - länkar till tidningsartiklar m.m.
Rymdkejsarens nya kläder - om Hubbards liv

Allmänt om sekter:
Kulter och sekter - Ett allvarligt samhällsproblem
Hur fungerar en sekt

På Engelska:
Operation Clambake - den kanske största sidan
Entheta.net - berättelser från avhoppare
Critics' pages - många länkar i alfabetisk ordning

Operation Clambake


Senast uppdaterad: 981216
Kommentarer kan lämnas här